SMOK Coil V8 Baby-T8 Octuple, για V8 Baby/Brit Beast, 0.15ohm

5,50